top of page

HILL ADVISORYS TJÄNSTER

Andra rådgivningstjänster

Vi erbjuder våra kunder allmänna rådgivningstjänster, antingen som en del av en större enhet eller skräddarsydda enligt kundens behov. Vi erbjuder till exempel rådgivningstjänster för utveckling av styrelseverksamhet och för lednings- och styrelserapportering.

 

Utveckling av styrelseverksamheten

En väl fungerande styrelse sammansatt efter företagets behov ger mervärde för företaget. En bra styrelse fungerar som stöd och diskussionspartner för ledningen när det gäller att utveckla och leda företagets strategi, de lagstadgade tillsynsuppgifter inte att förglömma.

 

Vi har lång erfarenhet av praktiskt styrelsearbete, organisering av styrelser och i synnerhet av bästa praxis principer som används av kapitalinvesterare. Vi hjälper våra kunder att utveckla sitt styrelsearbete; oavsett om det gäller organisering av det eller utvecklingen av befintliga tillvägagångssätt.

 

Lednings- och styrelserapportering

Intern rapportering och dess indikatorer bör vara ledningen till hjälp och försöka visa på situationen i framtiden, inte bara bekräfta vad som redan har hänt. Intern rapportering kan ofta vara för långsam eller besvärlig, medan en snabbare och mer fokuserad rapportering kunde vara mer ändamålsenlig. Rapportering bör också klart fokusera på de indikatorer som verkligen är relevanta för företagsledningen.

 

Vi hjälper våra kunder att utveckla sin interna rapportering, att identifiera de för verksamheten relevanta indikatorer samt skapa praxis för företagsledningens användning av rapporterna

 

Kontakta oss, så berättar vi gärna mera!

bottom of page