top of page

HILL ADVISORYS TJÄNSTER

Belöningssystem

Belöningssystem främjar strategin

I bästa fall gynnar kort- och långsiktiga belöningssystem handlingar, som främjar genomförandet av företagets strategi och som skapar värde för ägarna. Samtidigt bör belöningssystem främja de anställdas engagemang i företaget och dess mål. Ett bra belöningssystem är flexibelt och anpassar sig till oväntade eller långsiktiga förändringar i företagets situation.

 

Vid planeringen av ett nytt belöningssystem bör man beakta att vissa delar kan få långtgående konsekvenser. Ett ogenomtänkt system kan lätt leda till oönskade resultat. Efterhand kan det vara svårt att korrigera utvecklingen ifall belöningssystemet lett den i fel riktning.

 

Rådgivningstjänster för belöningssystem

Vi hjälper våra kunder att utforma och förverkliga kort- och långsiktiga belöningssystem som är mest ändamålsenliga, utan att glömma den flexibilitet som behövs.

 

Kontakta oss, vi berättar gärna mera!

bottom of page