top of page

HILL AUDITS TJÄNSTER

Bolagsrätt

Vi hjälper med företagets inledande faser

Företagsverksamheten börjar med grundandet av ett företag. Beslut som fattas i samband med grundandet gäller ägarstruktur, aktiekapital, verksamhetsområde och innehållet i ett eventuellt aktieägaravtal. Vi hjälper till med de praktiska, juridiska och skattemässiga frågorna . Vid behov sköter vi allt pappersarbete för dig.  

 

Aktieemissioner och optionsprogram

Aktieemissioner är vanliga i ett företags tillväxtfas. Med en nyemission är det möjligt för ett aktiebolag att ändra ägandeförhållanden eller att skaffa kapital till företaget. Aktieemissioner och optionsprogram kan också användas för att belöna personal. Vid beslut och implementering av emissionen krävs noggrann planering och kunskap om aktiebolagslagen, för att besluten kan fattas i enlighet med den. Vi erbjuder våra kunder rådgivning om planering och implementering av aktieemissioner och vid behov hjälper vi till att utarbeta handlingar relaterade till aktieemissioner, såsom protokoll och anmälningar till myndigheter.

 

Våra tjänster inkluderar också hjälp med ändringar i handelsregister och ändringar i företagsform.

 

Vill du diskutera mer med oss?

Ring, mejla eller skicka ett meddelande via kontaktformuläret, vi diskuterar gärna mer!

bottom of page