GEMENSAMMA TJÄNSTER

Due Diligence

Finansiella utredningar och beskattningsbesiktningar

En väl genomförd due diligience-utredning spelar en avgörande roll vid företagsförvärv. Med hjälp av den kan man dels minska riskerna i samband med förvärvet, dels tillföra mervärde under förhandlingarna och efter genomförandet.

 

Situationsanpassade utredningar

Vid en snävare företagsbesiktning är fokus ställt på analys av historiska ekonomiuppgifter för att säkerställa en riktig bild av målföretagets verksamhet och strävar till att minimera riskerna. En omfattande utredning av köpeobjektet kan till exempel omfatta analyser av intäktsströmmar, kommersiella dynamiken, ekonomiska prognoser eller en riskanalys. Vi skräddarsyr det mest lämpliga paketet efter kundens behov.

Kontakta oss, vi berättar gärna mera!

Fråga mer av våra experter:
Hill Advisory
Jussi_salokangas_s.jpg
Jussi Salokangas

+358 40 668 8460

jussi.salokangas@hilladvisory.fi

Våra tjänster