HILL AUDITIN PALVELUT

Erityistarkastus

Maksukyvyttömyysmenettelyt

 

Toisinaan yritystoiminta ei tuota haluttua lopputulosta ja edessä saattaa olla yrityssaneeraus tai konkurssi. Asiantuntijamme avustavat erilaisten maksukyvyttömyystilanteiden eri vaiheissa.

 

Erityistarkastus

 

Palveluihimme kuuluvat konkursseihin liittyvät erityistarkastukset, joissa velkojien etujen turvaamiseksi selvitetään velallisen toimintaa ennen konkurssia. Tarkastuksella selvitetään muun muassa onko konkurssipesään palautettavissa varoja takaisinsaantilakiin perustuen, onko velallinen kohdellut velkojiaan asianmukaisesti tai esimerkiksi onko yhtiö noudattanut osakeyhtiölain säännöksiä. Tarkastuksessa kerätään myös näyttöä mahdollisista velallisen rikoksista ja kirjanpitorikoksista sekä johdon vahingonkorvausvelvollisuudesta yhtiötä tai velkojia kohtaan.

Erityistarkastuksen suorittamisesta päättävät velkojat. Olemme suorittaneet erityistarkastuksia myös konkurssiasiamiehen toimeksiannosta, jolloin varattomassa konkurssipesässä on ollut syytä epäillä rikoksia tai huomattavia takaisinsaanti- tai vahingonkorvausperusteita.

Erityistarkastus voidaan suorittaa joko tavanomaisessa laajuudessa määrittäen tarkastukselle painopistealueet tai tarkasti rajattuna tiettyihin asioihin ja/tai toimenpiteisiin. Toimimme läheisessä yhteistyössä konkurssihallinnon kanssa, jotta tarkastus saadaan kohdistettua mahdollisimman tehokkaasti niihin asioihin, joita erityistarkastuksella on alun perin haluttu selvittää. Huomioimme tarkastuksessa myös konkurssiasian neuvottelukunnan suositukset ja laadimme raportoinnin siten, että konkurssihallinto voi hyödyntää sitä mahdollisimman hyvin esimerkiksi kanteiden ja tutkintapyyntöjen tekemisessä.

 

Yrityssaneeraus
 

Velallisen hakeutuessa yrityssaneeraukseen saatetaan hakemukseen tarvita tilintarkastajan selvitys. Selvityksessä annetaan lausunto muun muassa velallisen maksukyvystä ja saneeraushakemukseen liitetystä taloudellisesta informaatiosta sekä muista saneerausmenettelyyn liittyvistä tarpeellisista seikoista tapauskohtaisesti. Myös saneeraustilanteissa voi olla tarpeellista teettää erityistarkastus saneerausohjelmaa varten annettavien tietojen selvittämiseksi.

 

Voimmeko olla avuksi?
 

Maksukyvyttömyysmenettelyihin, yrityssaneeraukseen sekä erityistarkastuksiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Vuokko Sivulaan, Audit Manager, HT tai Sara Mäkilään, Audit Manager, KHT.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme:
Hill Audit / Tampere
Vuokko.jpg
Vuokko Sivula

+358 40 047 6096 

vuokko.sivula@hillaudit.fi

Hill Audit / Helsinki
sara_makila.jpg
Sara Mäkilä

+358 44 079 8082

sara.makila@hillaudit.fi

Palvelumme