top of page

HILL AUDITIN PALVELUT

Koulutus ja neuvonta

Tarjoamme koulutusta taloushallinnon eri osa-alueilta

 

Järjestämme asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä koulutustilaisuuksia erikseen sovituista aiheista ja sovitussa laajuudessa, esimerkiksi käyttöomaisuudesta, osakeyhtiölain erityiskysymyksistä sekä konsernitilinpäätöksestä.

Asiakasyritysten lisäksi koulutamme myös aktiivisesti mm. ST-Akatemian järjestämissä koulutustilaisuuksissa ja tilitoimistoissa.

 

Esimerkkejä aiemmin järjestettyjen koulutuksien aiheista:

  • Konsernilaskenta

  • Perustajaurakointikoulutus

  • Osakeyhtiölakikoulutus

  • Pysyvät vastaavat kirjanpidossa ja verotuksessa

  • Konsernitilinpäätös

  • Konsernitilinpäätöksen ajokortti

  • Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä

  • Konsernitilinpäätöksen laadinta

  • Tilinpäätöksen peruskurssi

IFRS-neuvontapalvelut

Tilinpäätös on laadittava IFRS-standardien mukaan kaikkien sellaisten yritysten osalta, joiden osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muut yhtiöt voivat noudattaa IFRS-standardeja vapaaehtoisesti.

IFRS-standardien käyttöönotto on haasteellista ja vaatii yrityksiltä standardien mukaisten kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden omaksumista ja tilinpäätöksen liitetietovaatimusten täyttämisen ymmärtämistä. IFRS-raportoinnin käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille voimme tarjota ammattitaitoamme esimerkiksi IFRS-konversion suunnitteluun ja raportointiprosessien ja -järjestelmien kartoitukseen liittyen. Avustamme myös IFRS-tilinpäätöksen laatimisessa.

Uusia IFRS-standardeja julkaistaan säännöllisesti ja standardit myös muuttuvat jatkuvasti. Voimme auttaa yrityksiä arvioimaan tulevien standardimuutosten vaikutuksia yrityksen raportointikäytäntöihin tai järjestää räätälöityjä koulutuksia IFRS-standardeihin liittyen.

Mahdollisessa listautumistilanteessa olemme aktiivinen neuvonantaja lainsäädännöllisissä ja arvopaperipörssin sääntöihin liittyvissä asioissa. Kumppaniverkostomme kautta pystymme auttamaan listautumisen läpiviennissä prosessin alusta loppuun.

 

Haluatko lisätietoa koulutuksista tai
IRFS-neuvontapalveluista?

 

Mikäli sinulla herää kysymyksiä, voit olla yhteydessä Lauri Mäkeen, Hallituksen puheenjohtaja, KHT.

Tutustu myös asiantuntijoidemme blogiteksteihin

Palvelumme
bottom of page