Muut palvelut

Muut tilintarkastajan varmennuspalvelut

Varmennuspalveluilla tarkoitetaan tilintarkastajan suorittamia toimeksiantoja, jotka eivät ole osa lakisääteistä tilintarkastusta. Suoritettavat tilintarkastuksen tapaiset toimenpiteet sovitaan erikseen tilintarkastajan, asiakkaan ja mahdollisen kolmannen osapuolen kanssa. Toimenpiteet voivat olla myös viranomaisen tai toimialan edustajan määrittelemiä.

Tällaisia tilintarkastajan tekemiä muita varmennuspalveluita on esimerkiksi erilaisten hankkeiden ja avustusten tarkastukset (mm. Business Finland ja muut julkiset avustukset) ja niihin liittyvien lausuntojen antaminen.

Laadimme myös muita tilintarkastajan lausuntoja ja todistuksia, kuten apporttilausuntoja ja todistuksia osakkeiden maksusta.

Erityinen tarkastus

Erityisestä tarkastuksesta säädetään osakeyhtiölaissa ja se toimii vähemmistöosakkeenomistajan suojakeinona. Säännöksen mukaan osakkeenomistaja voi hakea yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolta erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta taikka tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. Erityisestä tarkastuksesta säädetään osakeyhtiölain lisäksi myös asunto-osakeyhtiölaissa ja useissa muissa laeissa.

Yhtiöt voivat myös itse pyytää tilintarkastajalta erityistä tarkastusta, jolloin toimeksiannon sisältö ja rajaukset määritellään yhdessä yhtiön edustajien kanssa. Erityisiä tarkastuksia tehdään erityisesti tilanteissa, joissa yhtiön työntekijän tai johtoon kuuluvan henkilön epäillään syyllistyneen väärinkäytökseen ja tapahtumista halutaan saada ulkopuolisen ja riippumattoman tahon havainnot.

Erityisessä tarkastuksessa tarkastetaan yleensä selvästi rajattua asiakokonaisuutta ja tarkastuksessa keskitytään erikseen määriteltyihin yksityiskohtiin. Erityisen tarkastuksen lopputuotteena laaditaan selkokielinen raportti, joka sisältää tilintarkastajan johtopäätöksen.

Asiantuntijamme ovat olleet mukana useissa erityisissä tarkastuksissa ja suoritamme tarkastukset mahdollisimman kustannustehokkaasti ja asiakkaan toiveiden mukaisesti.

IFRS-neuvontapalvelut

Tilinpäätös on laadittava IFRS-standardien mukaan kaikkien sellaisten yritysten osalta, joiden osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muut yhtiöt voivat noudattaa IFRS-standardeja vapaaehtoisesti.

IFRS-standardien käyttöönotto on haasteellista ja vaatii yrityksiltä standardien mukaisten kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden omaksumista ja tilinpäätöksen liitetietovaatimusten täyttämisen ymmärtämistä. IFRS-raportoinnin käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille voimme tarjota ammattitaitoamme esimerkiksi IFRS-konversion suunnitteluun ja raportointiprosessien ja -järjestelmien kartoitukseen liittyen. Avustamme myös IFRS-tilinpäätöksen laatimisessa.

Uusia IFRS-standardeja julkaistaan säännöllisesti ja standardit myös muuttuvat jatkuvasti. Voimme auttaa yrityksiä arvioimaan tulevien standardimuutosten vaikutuksia yrityksen raportointikäytäntöihin tai järjestää räätälöityjä koulutuksia IFRS-standardeihin liittyen.

Mahdollisessa listautumistilanteessa olemme aktiivinen neuvonantaja lainsäädännöllisissä ja arvopaperipörssin sääntöihin liittyvissä asioissa. Kumppaniverkostomme kautta pystymme auttamaan listautumisen läpiviennissä prosessin alusta loppuun.

Voimmeko olla avuksi?

Soita, meilaa tai lähetä viesti yhteydenottolomakkeella, keskustelemme mielellämme lisää!