Kuinka voimme auttaa?

Hill Auditin 
palvelut

Yhteiset 
palvelut

Hill Advisoryn 
palvelut

tilintarkastus_icon.png

Lakisääteinen tilintarkastus, muut varmennuspalvelut sekä erityinen tarkastus.

yrityskaupat_blue.png

Kokonaisvaltaiset neuvonantopalvelut yrityskauppatilanteissa. 

yritysjarjestelyt2.png

Yritysjärjestelyiden suunnittelun ja toteutuksen palvelut. 

muut_icon.png

Maksukyvyttömyysmenettelyt, erityistarkastukset ja yrityssaneeraukset.

duediligence_gray.png

Talouden ja verotuksen due diligence -selvitykset yrityskauppa- ja omistajanvaihdostilanteissa.  

rahoitus_blue.png

Rahoitusratkaisuihin liittyvät neuvonantopalvelut. 

vero_icon.png

Verosuunnittelu, tuki arvonlisäverolain tulkintaan ja tuloveroilmoitukseen sekä sukupolvenvaihdokset.

arvonmaaritys2.png

Arvonmääritykset yrityskaupoissa ja tilinpäätöksissä, sekä käyvän arvon lausunnot.

oikeus2_icon.png

Yhtiön perustamiseen liittyvät käytännön asiat sekä osakeannit ja optio-ohjelmat.

koulutus_icon.png

Taloushallinnon eri koulutukset sekä IFRS-neuvontapalvelut.

palkitseminen_blue.png

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien suunnittelu. 

strategia_blue.png

Yhtiö- ja omistajastrategian neuvonantopalvelut. 

muut_blue.png

Hallituksen toiminta, sisäinen raportointi, riskianalyysit ja muu neuvonta. 

Trust your figures.

Hill Audit Oy

Tilintarkastusyhteisö

Helsingin toimipiste

Yrjönkatu 23 B 22, 00100 Helsinki

puh. +358 40 640 2757

Tampereen toimipiste

Aleksanterinkatu 23 C 15 D,
33100 Tampere

puh. +358 44 363 5000

etunimi.sukunimi@hillaudit.fi

Hill Advisory Oy

Yrjönkatu 23 B 22, 

00100 Helsinki

puh. +358 40 640 2757

etunimi.sukunimi@hilladvisory.fi

  • Hill Audit Twitter
  • Hill Audit Instagram
  • Hill Audit LinkedIn