top of page
  • Writer's pictureAntoni Melanen

Antoni Melanen: Ensimmäinen vuoteni Hill Auditilla


Aloitin Hill Auditilla vuosi sitten syyskuussa 2020. Muistan ensimmäisen työviikkoni erittäin hyvin, koska pääsin heti juhlimaan Hill Auditin 10-vuotissynttäreitä. Ennen Hill Auditille tuloa olen ollut tilintarkastusharjoittelussa kansainvälisessä tilintarkastusyhtiössä sekä tehnyt tietokantaprojekteja ja myyntitöitä. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri.


Laajan asiakaskunnan avulla monipuolista kokemusta tarkastustehtävistä

Ensimmäinen viikkoni Hillillä alkoi kattavalla koulutuksella, jossa käsiteltiin tilintarkastuksen teoriaa ja tarkastusmenetelmiä. Perehdytys antoi hyvän pohjan syksyn ja kevään tarkastuksille. Koulutuksen jälkeen pääsinkin jo heti toisella työviikollani tekemään asiakastöitä.


Tilintarkastusta oppii parhaiten käytännön työssä ja Hill Auditilla on mahtavaa, että pääsin heti mukaan oikeisiin tarkastuksiin. Sain tehdä töitä itsenäisesti alusta lähtien, mutta aina oli joku, jolta pystyin kysymään neuvoa haastavimmissa tarkastustoimenpiteissä. Tarkastukset käydään vielä lopuksi läpi kokeneemman työntekijän kanssa, jonka yhteydessä sain palautetta työstäni sekä vinkkejä tuleviin tarkastuksiin. Koenkin kehittyneeni paljon syksyn ja kevään tarkastusten aikana, kun sain ajantasaisesti palautetta työstäni.


Taitojeni kehittyessä sain koko ajan haasteellisempia tarkastustehtäviä ja olenkin päässyt tekemään joitakin tarkastuksia alusta loppuun itse. Hill Auditin laajan asiakaskunnan vuoksi olen saanut työkokemusta useiden erilaisten yhtiöiden tilintarkastuksesta ja eri tarkastustoimenpiteistä.


Mahdollisuus hyödyntää osaamista myös sisäisissä projekteissa

Jo ensimmäisenä työpäivänäni minut pyydettiin mukaan palaveriin, jossa suunniteltiin tulevan vuoden projekteja. Olin jo työhakemuksessani kertonut Excel-ohjelmointiosaamisestani ja palaverin aikana selvisi, että pääsisin tekemään itsenäisesti Excel-tiedostoihin liittyvää automatisointia syksyn aikana.


Syksyn aikana minut yllätti, miten paljon Hillillä luotetaan työntekijöihin. En ollut antanut vielä käytännössä minkäänlaisia näyttöjä taidoistani ja kuva osaamisestani perustui kertomaani, mutta sain vapaasti perehtyä Excel-tiedostoihin ja itsenäisesti suunnitella ratkaisuja projektiin liittyviin ongelmiin liittyen. Excel-projekti eteni hyvin ja sain kollegoilta hyvää palautetta sekä kannustusta koko projektin ajan.


Hyvin edenneen Excel-projektin seurauksena olen päässyt toteuttamaan muitakin Excel-tiedostojen automatisointiin liittyviä töitä. Kaikki projektit ovat olleet todella mielenkiintoisia ja opettavaisia. Suuri osa kehitysprojekteihin liittyvästä työajastani on mennyt erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen tutkimiseen ja uusien menetelmien opettelemiseen. Hillin tarjoamien työmahdollisuuksien ansiosta Excel-taitoni ovat kehittyneet paljon ja uskon, että taidoistani on apua myös jatkossa.


Kannustavalla ilmapiirillä suuri vaikutus ammatilliseen kasvuun

Yksi parhaita muistojani viime syksyltä on, kun minulle oli annettu tehtäväksi tutkia aikaisemmin tehtyä Excel-tiedostoa ja pohtia, jos tätä kyseistä Excel-tiedostoa voitaisiin kehittää sekä automatisoida. Tutkin tiedostoa muutaman päivän ajan ja keksin joitakin mielestäni ihan hyviä ratkaisuja, joilla tiedoston toimintaa voitaisiin tehostaa. Lähetin päivitetyn tiedoston muille nähtäväksi. Kului pari päivää ja hallituksen puheenjohtaja Lauri Mäki tuli sanomaan minulle: ”Antoni, tulisitko hetkeksi tänne.” Ensimmäinen ajatukseni oli, että nyt olin mokannut jotain. Kävelin Laurin perässä huoneeseen, jossa oli muitakin odottamassa. Huoneessa sain kuulla, että niitä ideoita, joita olin hyödyntänyt aikaisemmin päivittämässäni tiedostossa voitaisiin käyttää muissakin tarkoituksissa. Näillä ideoilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia siihen miten tiettyjä työtehtäviä voitaisiin jatkossa suorittaa. Tästä keskustelusta jäi mahtava fiilis ja itseluottamukseni tekemääni työtä kohtaan kasvoi huomattavasti!


bottom of page