top of page
  • Writer's picturePäivi Rönkkö

Henkilöstö Hill Auditin arvojen takana


Mitkä ovat yrityksenne arvot? Liian usein vastaus on ”en tiedä”. On myös yrityksiä, joissa arvot on kuvattu hienolta kuulostavalla tavalla, mutta kukaan ei todellisuudessa tiedä, miten arvot näkyvät arjessa tai mikä on yrityksen arvojen mukaista toimintaa. Arvot jäävät vain sanahelinäksi.

Me Hill Auditilla halusimme toimia toisin. Määrittelimme yhdessä yrityksemme arvot, jotka ohjaavat arkipäiväistä toimintaamme ja jotka olisivat helppoja uudenkin työntekijän sisäistää. Halusimme välttää sanahelinää ja miettiä miten arvot näkyvät työyhteisössämme konkreettisesti.

Aloitimme yrityksemme arvojen tunnistamisen pohtimalla henkilökohtaisia arvojamme. Mikä on juuri minulle tärkeää elämässäni? Mitkä arvot ohjaavat omaa toimintaani? Pohdiskellessamme huomasin monia mietteliäitä katseita ympärilläni. Harvemmin kukaan pysähtyy miettimään itseään ohjaavia arvoja. Aikamme pohdittuamme aloimme koota yhteen henkilökohtaisia arvojamme, joiden joukossa oli paljon samoja, mutta myös hyvin erilaisia asioita.

Kun arvot oli koottu, pisteytimme ne. Jokainen sai merkitä itselleen kolme tärkeintä arvoa. Tärkein arvo sai kolme pistettä, toiseksi tärkein kaksi ja kolmanneksi tärkein yhden pisteen. Kolme asiakokonaisuutta nousivat ylitse muiden: ”Perhe ja läheiset”, ”Terveys” sekä ”Elämän mielekäs sisältö ja tasapaino”.

Halusimme myös konkreettisia toimia miettimiemme arvojen tuomiseksi työyhteisöömme. Minkälaiset asiat ja toimintatavat tukevat meille tärkeiden arvojen mukaista toimintaa? Kysymys tuntui alkuun hankalalta, mutta saimme mietittyä useita toimenpiteitä. Monet asioista saattavat kuulostaa itsestäänselvyyksiltä, mutta sitä ne eivät ole. Konkreettisia toimenpiteitä meillä Hill Auditissa on muun muassa etupainoinen rekrytointi, työaikojen joustavuus, lomien ja vapaapäivien kunnioittaminen sekä töiden koordinointi järkevällä tavalla. Esimerkiksi etupainoisella rekrytoinnilla pyrimme pitämään jokaisen työkuorman sopivalla tasolla ja jättämällä tilaa asiakkaan tarpeisiin reagoinnille.

Mielestäni arvot ja rehellinen arvokeskustelu ovat yksi yrityksen menestyksen kulmakivistä. Kun koko henkilökunta sitoutuu arvojen mukaiseen toimintaan, se näkyy niin sisäisesti kuin ulospäin. Työskennellessäsi työyhteisössä, jonka arvot kohtaavat omiesi kanssa, voit työssä hyvin, teet sen innolla ja saat paljon aikaan. Tämä taas heijastuu positiivisella tavalla asiakastoimintaan ja liiketoiminnan menestymiseen.

Arvojemme mukainen toiminta on meille Hill Auditissa tärkeää. Se ohjaa meidän toimintaamme ja tekee työyhteisöstämme yhteisön, johon kuuluu mielellään ja jonne on joka työpäivä mukava tulla!

bottom of page