top of page
  • Writer's pictureJussi Salokangas

Hill Advisoryn ensimmäinen vuosi – PK-yritysten tarve neuvonantopalveluille kasvanut


Jussi Salokangas

Hill Advisoryn toiminta käynnistettiin joulukuussa 2019 ja uusi palvelukokonaisuus julkaistiin lähes tarkalleen vuosi sitten helmikuun alussa. Tarve neuvonantopalveluita tarjoavalle yritykselle tuli Hill Auditin, pääasiassa PK-yrityksistä koostuvasta, asiakaskunnasta. Näkemys laadukkaita ja asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä palveluita tarjoavasta yrityksestä osui oikeaan. Hill Advisoryn toimitusjohtaja Jussi Salokangas katsastaa yhtiön ensimmäisen vuoden tapahtumiin.

Koronaepidemia loi ennenkokemattomia haasteita aloittavalle yritykselle

Koronaepidemia teki myös Hill Advisoryn ensimmäisestä vuodesta hyvin poikkeuksellisen. Suunnitelmia toiminnan kehittämisestä ja kasvattamisesta jouduttiin uusimaan ja päivittämään lennosta useasti vuoden kuluessa. Etenkin pandemian ensimmäinen aalto maalis-toukokuussa pysäytti monet suunnitellut projektit, asiakkaiden fokuksen siirtyessä uudessa tilanteessa toimimiseen ja uusien toimintamallien rakentamiseen. Kesän päättyessä, yritysten aktiivisuus erilaisten projektien suhteen vilkastui uudelleen pandemian jatkuessa ja yritysten sopeutuessa tilanteeseen parhaansa mukaan.

Räätälöidyt neuvonantopalvelut otettu hyvin vastaan monipuolisessa asiakaskunnassa

Ensimmäisen vuoden aikana olemme olleet mukana lähes parissa kymmenessä erilaisessa projektissa ja toimeksiannot ovat olleet hyvin monimuotoisia. Olemme olleet toteuttamassa arvonmäärityksiä, taloudellisia due diligence -selvityksiä sekä toimineet neuvonantajina liiketoimintojen ja yritysten myynneissä. Lisäksi olemme olleet muun muassa suunnittelemassa uusia palkitsemisjärjestelmiä, rakentamassa hallitusraportointia ja sopimassa osakassopimuksista omistajien kesken. Osa projekteista on toteutettu yhteistyönä Hill Auditin kanssa, mikä on mahdollistanut neuvonantopalveluiden tehokkaan toteuttamisen asiakkaille.

Hill Advisoryn asiakkaat ovat olleet hyvin erilaista niin tyypiltään kuin kooltaankin. Olemme toteuttaneet projekteja pääomasijoittajille ja yrittäjävetoisille yhtiöille, uusille startup-yhtiöille ja pitkän historian omaaville perheyrityksille. Kokoluokaltaan projektien asiakkaat ovat vaihdelleet muutaman sadan tuhannen euron liikevaihdosta kymmeniin miljooniin. Palveluiden räätälöinti tilanteen ja asiakkaan mukaan on mahdollistanut projektien toteuttamisen tehokkaasti hyvinkin erilaisissa tilanteissa ja erilaisille asiakkaille.

Asiakkaidemme palaute on ollut erittäin rohkaisevaa ja positiivista. Tapamme toteuttaa projektit asiakaslähtöisesti ja joustavasti on vastaanotettu hyvin. Myös projekteille asetetut tavoitteet on saavutettu. Erityisen iloisia olemme siitä, että olemme monelle asiakkaalle olleet jo toteuttamassa useampia projekteja.

Hill Advisorylla potentiaalia auttaa useampia yrityksiä

Olemme tyytyväisiä ensimmäisen vuoden kehitykseen, ottaen huomioon poikkeukselliset olosuhteet. Myös näkemyksemme Hill Advisoryn tarjoamista palveluista ja niiden merkityksestä on vahvistunut ensimmäisen vuoden aikana. Haluamme jatkossa keskittyä yhä vahvemmin lisäämään asiakkaiden tietoisuutta Hill Advisoryn palveluista ja niiden tuomasta lisäarvosta liiketoimintaan.

Lopuksi haluamme vielä kiittää asiakkaitamme luottamuksesta ensimmäisen vuoden aikana, sekä Hill Auditin henkilöstöä siitä miten Hill Advisory on otettu vastaan tähän mahtavaan työyhteisöön.

Ole minuun rohkeasti yhteydessä, jos yrityksesi kaipaa räätälöityjä neuvonantopalveluita. Soita, meilaa tai täytä tarjouspyyntölomake!

Jussi Salokangas

Toimitusjohtaja

+358 40 668 8460

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page