top of page
  • Writer's pictureHill Audit

Mitä on tilintarkastus ja milloin sitä tarvitaan?


Monet yrittäjät ja toimintaansa aloittelevat yhteisöt pohtivat, milloin tilintarkastajalle on tarvetta. Moni voi luulla, että tilintarkastusta vaaditaan kaikilta yhteisöiltä. Toiset eivät välttämättä tiedä, milloin tilintarkastajan palveluista voisi olla juuri heidän yhtiölleen apua tai miten paljon lisäarvoa vapaaehtoinen tilintarkastus voi tuoda omistajille ja muille sidosryhmille.

Lisäksi sanat tilintarkastaja, kirjanpitäjä ja tilitoimisto voivat helposti sekoittua keskenään. Epävarmuutta saattaa aiheuttaa myös alan tuntemattomuus ja lakitekstien kiemuraisuus. Siksi kokosimme tietopaketin siitä, mitä tilintarkastus on ja milloin se on ajankohtaista.

Mitä on tilintarkastus?

Tilintarkastuksen tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien luottamusta tilinpäätökseen. Lakisääteinen tilintarkastus sisältää kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksen sekä mahdollisen toimintakertomuksen tarkastuksen.

Tarkoituksena on varmistua, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta lain asettamien vaatimusten mukaisesti.

Milloin tilintarkastus on ajankohtainen?

Laissa on määrätty, milloin yhteisön on huolehdittava tilintarkastuksen hankkimisesta. Tilintarkastuslain mukaan jokaisen yhteisön on lähtökohtaisesti valittava tilintarkastaja.

Tilintarkastaja voidaan kuitenkin jättää valitsematta yhteisöissä, joissa päättyneellä ja sitä välittömästi edeltävällä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa

  • liikevaihto (tai sitä vastaava tuotto) ylittää 200 000 euroa tai

  • yhtiön palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Yhteisöllä voi olla tilintarkastusvelvollisuus, vaikka lain mukaiset rajat eivät täyttyisikään. Tilintarkastajan valinnasta voidaan muun muassa määrätä yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä. Tilintarkastajan valitsemisesta voidaan säätää muussa laissa kuten säätiölaissa.

Lisäksi tilintarkastaja on valittava yhteisöissä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta, tai jolla on huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa. Yritys saattaa tarvita tilintarkastajan palveluita myös Business Finlandin tai muiden rahoittajien hankkeiden varmennukseen.

Tilintarkastajan valinnasta päätetään yhtiökokouksessa. Jos yhteisölle on valittu yksi tilintarkastaja eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, on tilintarkastuslain mukaan valittava vähintään yksi varatilintarkastaja. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä voidaan edellyttää tiettyjä vaatimuksia tilintarkastajan valintaan liittyen.

Tilintarkastus on suositeltavaa monissa tilanteissa

Vaikka yhteisö ei olisi lakisääteisesti velvoitettu suorittamaan tilintarkastusta, voi yhteisö vapaaehtoisesti valita tilintarkastajan. Yritystoiminnassa voi tulla eteen tilanteita, joissa vapaaehtoisen tilintarkastuksen laatimien on suositeltavaa. Tilintarkastus antaa yhteisön omistajille sekä johdolle ja mahdollisille rahoittajille varmuutta taloudellisesta tilanteesta ja raportoinnin luotettavuudesta.

Luottamus on tärkeää myös muille yhteistyökumppaneille, kuten tavarantoimittajille. Rahoittaja saattaa myös yrityksen koosta riippumatta vaatia tilintarkastusta. Tilintarkastaja on moniosaaja, jolta omistajayrittäjä tai johto voi saada neuvoja ja jonka kanssa voi keskustella esimerkiksi yritysjärjestelyihin ja veroasioihin liittyen. Luotettava ja ammattimainen tilintarkastus luo varmuutta yrityksen maineelle.


Onko tilintarkastus ajankohtainen? Kaipatko konsultoivaa tilintarkastuskumppania? Tutustu tilintarkastuspalveluihimme tai jätä tarjouspyyntö. Asiantuntijamme ovat sinuun pian yhteydessä!

Hill Audit – suomi -sanakirja:

Tilintarkastaja

Henkilö, joka tarkastaa yhteisön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon. Päävastuullinen tilintarkastaja (nimikirjaimilla KHT, HT tai JHT) allekirjoittaa tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastustoimisto/-yhteisö

Kirjanpitäjä

Tilitoimisto


 

Tutustu asiantuntijoihimme tai lue asiakkaidemme kokemuksia Hill Auditista.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page