top of page
  • Writer's pictureSara Mäkilä

Säätiön tilintarkastajan valinta


Säätiölain mukaan hallituksen tai hallintoneuvoston on valittava säätiölle yksi tai useampi tilintarkastaja, jollei säännöissä muuta määrätä tilintarkastajan valitsijasta. Säätiön on poikkeuksetta ja sen koosta riippumatta toimitettava tilintarkastus jokaiselta tilikaudelta.


Lisäksi säätiölaissa on säädetty erikseen tilintarkastajan toimikauden kestosta, joka on yhden tilikauden mittainen, jollei säännöissä määrätä pidemmästä tai toistaiseksi jatkuvasta toimikaudesta. Tilintarkastajan toimikaudesta säädetään säätiölain 4 luvun 5 §:ssä.


Rotaatiosäännös

Tällä hetkellä voimassa oleva säätiölaki on tullut voimaan 1. joulukuuta 2015. Säätiölain uudistuksen yhteydessä lakiin sisällytettiin säätiöiden tilintarkastajan toimikautta koskeva rotaatiosäännös. Rotaatiosäännöksen johdosta säätiön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla nykyisen lain mukaan enintään seitsemän vuotta. Tilintarkastaja voi edellä mainitun enimmäisajan jälkeen osallistua uudelleen säätiön tilintarkastukseen aikaisintaan neljän vuoden kuluttua tilintarkastustehtävän päättymisestä.


Lain mukaan, jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, edellä esitettyä ei sovelleta yhteisöön, vaan ainoastaan päävastuulliseen tilintarkastajaan. Jos säätiö on valinnut henkilötarkastajan sijasta tilintarkastajakseen tilintarkastusyhteisön, käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rotaatiosäännös koskee ainoastaan päävastuullista tilintarkastajaa. Näin ollen riittää, että päävastuullinen tilintarkastaja vaihdetaan seitsemän vuoden välein ja uusi päävastuullinen tilintarkastaja voidaan valita myös samasta tilintarkastusyhteisöstä.


Mitä rotaatiosäännös tarkoittaa käytännössä?

Vuonna 2022 tulee kuluneeksi seitsemän vuotta säätiölain uudistuksesta ja rotaatiosäännöksen voimaantulosta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että säätiöissä, joissa tilintarkastaja on valittu ennen uudistetun säätiölain voimaantuloa 1.12.2015 ja tilintarkastajaa ei ole vaihdettu sen jälkeen, tulee säätiön valita uusi tilintarkastaja tilikaudelle 2022.


Jos säätiön tilintarkastajaksi on valittu sama tilintarkastusyhteisö uudistetun lain voimaantulosta lähtien, riittää, että päävastuullinen tilintarkastaja vaihdetaan vuoden 2022 aikana.


Hill Auditista uusi tilintarkastuskumppani?

Soita, meilaa tai täytä nettisivujemme tarjouspyyntölomake!

kht sara mäkilä

Sara Mäkilä Senior Manager, KHT sara.makila@hillaudit.fi +358 44 079 8082


Saralla on usean vuoden kokemus erilaisten säätiöiden tilintarkastuksesta.
Comments


bottom of page