top of page
  • Writer's pictureHill Audit

Tilintarkastusharjoittelijana Hill Auditilla

Polkaisimme tänä keväänä käyntiin Hill Auditin historian ensimmäisen tilintarkastusharjoittelujakson! Palkkasimme tälle keväälle kolme harjoittelijaa; kaksi Helsinkiin ja yhden Keuruun toimistollemme. Kysyimme harjoittelijoiltamme Emilalta ja Eliakselta sekä harjoittelijoiden rekrytoinneista vastaavalta Hanna Maneliukselta Hillin tilintarkastusharjoittelusta. Mitä taitoja harjoittelijalta odotetaan? Millaista harjoittelu on Hill Auditilla? Ja miten tuoda omaa osaamistaan esille työhakemuksessa?

Helsingin harjoittelija Emila Tanner

Harjoittelujakso lunasti odotukset

Emila opiskelee kolmatta vuotta Turun Kauppakorkeakoulussa pääaineenaan laskentatoimi ja rahoitus. ”Olen opintojen alusta asti ollut kiinnostunut kirjanpidosta ja tilinpäätösinformaation erityiskysymyksistä. Syksyllä 2020 käyty Tilintarkastuksen perusteet -kurssi antoi lopullisen innoituksen tilintarkastuksen pariin.” hän kertoo. Myös Keuruun harjoittelijan Eliaksen kiinnostus tilintarkastusta kohtaan lähti Jyväskylän Kauppakorkeakoulun kurssilta.


Keuruun toimistolla harjoittelunsa tekevä Elias on päässyt tarkastamaan pienempiä yhtiöitä yhdessä kokeneemman kollegan kanssa. Elias on kokenut, että odotukset ja todellisuus harjoittelusta Hillillä ovat vastanneet hyvin toisiaan. ”Odotin tilintarkastuksen olevan itsenäistä työskentelyä hyvässä työympäristössä. Tykkään, että työtä saa tehdä omassa rauhassa täydellä fokuksella. Toisaalta pidän myös siitä, että voin milloin vain kääntyä pirteän kollegani Mian puoleen ja jutella päivän kuulumisista.” Elias avaa.

Myös Emila kokee odotusten harjoittelusta täyttyneen. ”Tilintarkastusharjoittelu on todellakin ylittänyt kaikki odotukset, mitä minulla oli. Olen oppinut enemmän kuin mitä olisin voinut kuvitella ennen työharjoittelun alkua.” Harjoittelun ja tilintarkastustyön monipuolisuus saa kiitosta Emilalta. ”Jokainen asiakas on erilainen. Työ ei ole todellakaan mitään mappien pläräilyä yksinään, mikä on valitettavasti suurimman osan mielikuva tilintarkastusalasta. Työtä tehdään aina tarkastustiimeissä, jolloin pääsee jatkuvasti kommunikoimaan ja ihmettelemään asioita yhdessä kollegoiden kanssa.” Emila kertoo harjoittelustaan.


Onnistunut harjoittelu ja ammattitaidon kehittäminen prioriteettina

Harjoittelupaikkaa hakiessa monella on toiveena saada kokemusta alan työstä ja kehittyä siinä. Pidämme tärkeänä, että tilintarkastusharjoittelussa jokainen harjoittelija kokee onnistuneensa ja kehittäneensä ammattitaitoaan. Emila onkin innoissaan huomaamastaan kehityksestä. ”Alkuun pärjäilin pelkästään tiedoilla, mitä minulle perehdytyksessä annettiin. Tämän jälkeen olen huomannut, ettei yksikään toimeksianto mene täysin samalla tavalla, vaikka työtehtävät olisivatkin paperilla täysin samanlaisia. Ennestään opittuja asioita pääsee jokaisessa toimeksiannossa soveltamaan ja sitä kautta jokainen toimeksianto opettaa jotain uutta.” Emila avaa ja lisää: ”Soveltamisen kautta olen oppinut paremmin ymmärtämään, miten kaikki tiedot liittyvät toisiinsa ja tarkastelemaan tilinpäätöstä myös kokonaisuutena.”

Keuruun harjoittelija Elias Laitinen

Elias kertoo tositteiden ja tilien tarkastuksen syventäneen hänen käsitystään siitä, miten yrityksen tulos ja tase muodostuu. Konkreettiseksi opikseen hän kertoo koko tilintarkastusprosessin ja ajanhallinnan. ”Varsinaisen tilintarkastuksen ulkopuolelta, mutta silti töihinkin liittyen, ajanhallinta on eräs merkittävä tänä keväänä kehittynyt taito. Kiireinen kevät on pakottanut suunnittelemaan ajan käyttöä aikaisempaa paremmin.”


Kysyimme lopuksi, mikä oli Emilasta ja Eliaksesta parasta Hillin harjoittelussa? ”Ehdottomasti kollegoiden lämmin vastaanotto ja rennon ammattimainen työilmapiiri. Alusta asti koin olevani erittäin tervetullut tähän porukkaan, siitä huolimatta, että työ on ollut etätyöpainotteista.” kertoo Emila. Elias tiivistää hyvin harjoittelun parhaat puolet: ”Parasta harjoittelussa on ollut iloinen työpari ja joustava työaika, jonka ansiosta opintojen ja muiden asioiden hoitaminen on onnistunut sujuvasti työn ohessa, sekä lounasetu, jota olen kevään aikana käyttänyt armotta hyväksi Keuruun kiinalaisessa.”


Nappaa vinkit hyvään harjoittelupaikkahakemukseen

Kiinnostaisiko sinua tilintarkastusharjoittelu, mutta et tiedä minkälaisia ominaisuuksia tilintarkastajalta odotetaan? Toivomme harjoittelijoiltamme opintoja, jotka antavat valmiuden työskennellä tilintarkastajana sekä ymmärrystä taloushallinnon ja kirjanpidon perusteista. Arvosanoja tärkeämpää on kuitenkin hakijan persoona. Toivomme, että harjoittelijat haluavat olla osa tiivistä porukkaa, jossa iloitaan yhdessä onnistumisista ja tuetaan toisia tarpeen tullen. Harjoittelijamme työskentelevät aina kokeneempien kollegoiden kanssa, joten kyky kommunikoida sujuvasti on tärkeää.


Hanna Manelius vastaa harjoittelijoiden rekrytoinnista ja perehdytyksestä. Kysyimme Hannalta parhaat vinkit, miten tuoda omaa osaamistaan esille tilanteessa, jossa aikaisempaa kokemusta tilintarkastuksesta ei ole.

Hanna Manelius

"Meitä kiinnostaa, millaisia muita taitoja olet kerryttänyt aikaisemmissa työpaikoissasi tai harrastuksissasi. Esimerkiksi kokemuksesta projektiluontoisista ja hyvää organisointikykyä vaativista tehtävistä on paljon hyötyä myös tilintarkastusalalla.” Hanna listaa. Kerro siis hakemuksessasi rohkeasti muista tehtävistä saadusta kokemuksesta tai kiitoksesta.
Muista lisätä hakemukseesi myös henkilökohtaiset erityistaitosi. Me Hillillä pyrimme parhaamme mukaan hyödyntämään myös näitä. ”Sinun erityistaitosi voi esimerkiksi olla velhomaiset Excel-taidot tai kyky keksiä mukaansatempaavia yllätyksiä firman yhteisiin illanviettoihin.” Hanna lisää.


Näkisitkö itsesi osana meidän nuorekasta, ketterää ja modernia tilintarkastusyhteisöä? Hae tilintarkastusharjoittelijaksi!

Commentaires


bottom of page