top of page
  • Writer's pictureHill Audit

Hill Auditin asiantuntijatiimi saanut vahvistusta

Hill Auditin moderni ja ketterä asiantuntijajoukko on saanut vuoden 2024 alussa riveihinsä kolme uutta asiantuntijaa. Tiimissämme aloittivat HT-tilintarkastaja Aleksi Harju, Manager Saara Takko ja tilintarkastusharjoittelija Ville Pakkanen. Aleksi, Saara ja Ville ovat kaikki eri vaiheissa omaa ammatillista uraansa. Erilaista taustoistaan huolimatta kolmikolla on hyvin yhtenäinen näkemys siitä, millainen kokemus töiden aloittaminen Hill Auditilla on ollut, ja mitkä ovat tilintarkastusalan parhaita puolia.


Hill Audit tilintarkastajat
Kuvassa vasemmalta Aleksi Harju, Saara Takko ja Ville Pakkanen

Ensimmäinen kuukausi

Audit Managerina aloittanut Saara Takko nostaa ensimmäiseltä kuukaudelta esiin lämminhenkisen ja kattavan perehdytyksen Hillin toimintaan, arvoihin ja itse tarkastustyöhön. ”Perehdytyksestä jäi selkeä kuva siitä, mitä meiltä odotetaan ja mitä kaikkea Hillillä on tarjota asiakkaille. Itse tarkastustyöhön liittyvä perehdytys toi varmuutta talon tavoista, vaikka ala ja toimintaa ohjaavat kansainväliset standardit ovatkin jo entuudestaan tuttuja.” Saara kertoo.


Tilintarkastusharjoittelu on erinomainen mahdollisuus tutustua alan työtehtävien monipuolisuuteen ja kehittää omia tiimityöskentelytaitoja. Tähän yhtyy myös tilintarkastusharjoittelijamme Ville Pakkanen: ”Ennakkoluuloni tilintarkastusalasta murtuivat positiivisesti tullessani työskentelemään Hillille. Olen päässyt tekemään paljon erilaisia työtehtäviä ja päässyt tutustumaan tilintarkastajan työhön vaihtelevien toimeksiantojen kautta.” Ville avaa kokemustaan Hill Auditilla ja jatkaa: ”Harjoittelun parhaita puolia ovat olleet Hillin joustavuus sekä kannustus tehdä asioita, jotka ovat omia mielenkiinnon kohteitani, sekä eloisa ja ensiluokkainen tiimimme, jolta saa aina tarvittaessa apua ja tukea.”


Iloisena yllätyksenä Aleksille, Saaralle ja Villelle on tullut myös Hillin vahva halu panostaa työhyvinvointiin ja hyvän yhteishengen ylläpitämiseen.


Parasta tilintarkastuksessa

Kolmikolla on myös hyvin yhtenäinen näkemys tilintarkastusalan parhaista puolista. ”Mielestäni paras asia tilintarkastuksessa ovat monipuoliset työtehtävät erilaisten asiakkuuksien parissa. Tilintarkastajan työssä oppii paljon uutta ja pystyy jatkuvasti syventämään omaa osaamistaan.” Aleksi toteaa.


”Nautin myös projektien kokonaiskaaresta. Uuteen yhtiöön tutustumisesta, itse tarkastustyöstä, havaintojen kommunikoinnista asiakkaalle sekä valmiin tilinpäätöksen vahvistamisesta.” Saara Takko, Audit Manager

Ville on vasta päässyt tutustumaan tilintarkastusalaan ja ymmärtämään mitä tilintarkastus oikeasti pitää sisällään, mutta nostaa Aleksin tavoin esille alan kehittymismahdollisuudet. ”Päivittäiset haastavat tehtävät ja niihin liittyvät oivallukset pitävät työkuvan erittäin mielenkiintoisena.”


”Nautin myös projektien kokonaiskaaresta. Uuteen yhtiöön tutustumisesta, itse tarkastustyöstä, havaintojen kommunikoinnista asiakkaalle sekä valmiin tilinpäätöksen vahvistamisesta.” Saara lisää.


Tutustu koko tiimimme! Asiantuntijaiimimme koostuu palveluhenkisistä  huippuammattilaisista.   

Comments


bottom of page