top of page

HILL AUDITS TJÄNSTER

Skatterådgivning

Fördelarna med skatteplanering

 Skattereglerna förändras ständigt och för att tolka effekterna av förändringarna krävs både tid och resurser av företagen. Ifall du har frågor rörande beskattning kan våra experter hjälpa ditt företag att hitta den mest optimala skattelösningen för olika dagliga frågor och frågor gällande företagsstruktureringar. Med hjälp av noggrann och förutseende skatteplanering är det möjligt för kunder att undvika och förebygga olika skatterisker, såsom skattehöjningar eller förseningspåföljder.

 

Vi hjälper våra kunder med skatteplanering och samordning av bolagets och ägarnas beskattning. Du kan till exempel verifiera skattekonsekvenserna av vissa åtgärder i förväg.

 

Stöd för tolkningen av momslagen 

Det kan vara förvirrande att tolka paragraferna i momslagen och att bokföra momsen. Vi hjälper våra kunder med att lösa momsrelaterade tolkningsproblem och ger råd om hur man bokför på rätt sätt. Momsfrågor måste särskilt beaktas inom vissa sektorer, såsom inom restaurang- och byggnadsbranschen, samt inom internationell handel med varor och tjänster.

 

Stöd vid deklarering

En korrekt och i rätt tid genomförd företagsskattedeklaration påverkar den samfundsskatt som företaget betalar. Via skattedeklarationen framkommer också företagets nettoförmögenhet i beskattningen, vilken påverkar också aktieägarnas dividendbeskattning.  Även om granskning av ett företagets skattedeklaration inte normalt hör till en lagstadgad revision, så kan vi göra skattedeklarationen eller verifiera dess riktighet före inlämning. Därmed kan kunden undvika eventuella uppmaningar om komplettering, korrigering av skattedeklarationen eller undgå oväntade skattekonsekvenser.

 

Generationsväxlingar och
ansökningar och krav

I samband med ägarbyten och generationsväxlingar måste hänsyn tas till målföretagets, överlåtarens och förvärvarens beskattningsfrågor. Våra experter planerar och implementerar generationsväxlingar och övriga frågor relaterade till personbeskattning i nära samarbete med kunden.

 

I våra tjänster ingår även rättelser, ansökningar om förhandsavgöranden eller undantagstillstånd och förberedelse av svaromål i skatterevisioner.

 

Kan vi hjälpa till med beskattningsfrågor?

I beskattningsfrågor kan du kontakta Antti Tuomola, Partner, CGR.

bottom of page