top of page

HILL ADVISORYN PALVELUT

Strategianeuvonta

Omistajastrategia

 

Selkeä omistajastrategia auttaa omistajia konkretisoimaan tahtotilan, joka ohjaa yrityksen toimintaa ja kehityksen suuntaa, sekä varmistaa että eri omistajaryhmillä on yhtenevä näkemys yrityksen tulevaisuudesta. 
Perheyrityksissä omistajastrategiassa on usein myös tarpeen kirkastaa yrityksen hallintomalli ja perheomistajien roolit yrityksen toiminnassa.

 

On pitkän tähtäimen tavoitteena sitten esimerkiksi sukupolvenvaihdos tai yrityksen myyminen, omistajien selkeä tavoite mahdollistaa tehokkaan toiminnan sen suunnitelmalliseksi saavuttamiseksi. 

Yhtiöstrategia

 

Yhtiöstrategian rooli on ohjata liiketoimintaa pidemmällä tähtäimellä kohti tavoitteiden tai vision saavuttamista. Yksinkertaisimmillaan strategiassa on kyse niukkojen resurssien kohdentamisesta sinne, missä ne tehokkaimmin mahdollistavat yhtiön tavoitteiden saavuttamisen, sekä valinnoista mitä tehdään ja mitä ei tehdä. Strategian pitkäjänteisyys ei saisi tarkoittaa sen olevan staattinen suunnitelma, johon palataan tietyin väliajoin, vaan sen tulisi jatkuvasti kehittyä, tarkentua ja tarpeen mukaan muuttua vastaamaan muuttuvia olosuhteita ja mahdollisuuksia.

 

Paraskin strategia on kuitenkin hyödytön, jos sillä ei ole todellista ohjaavaa vaikutusta organisaation toimintaan kaikilla tasoilla. Strategian käytännön implementointi ja sen toteutumisen seuranta ovatkin olennaisia osia strategiakokonaisuudessa.

Tuemme asiakkaitamme strategisissa kysymyksissä laaja-alaisesti kunkin asiakkaan tilanteeseen parhaiten sopivalla ratkaisulla. Voimme auttaa esimerkiksi strategian luomisessa ja kehittämisessä, erilaisten strategisten vaihtoehtojen arvioinnissa tai strategian toteutumisen seurannan rakentamisessa.

Ota meihin yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Lue lisää palveluistamme

bottom of page