HILL AUDITIN PALVELUT

Tilintarkastus

Mitä on tilintarkastus?

 

Tilintarkastus on yhtiöiden ja säätiöiden kirjanpidon, hallinnon ja tilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta.  Tilintarkastus kattaa koko tilikauden kirjanpidon ja hallinnon tarkastamisen ja tilikauden päättyessä laadittavan tilinpäätöksen oikeellisuuden varmistamisen. Tilintarkastus tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti ja ajoitetaan joustavasti asiakkaan aikataulutoiveiden mukaan.

Tilintarkastuksesta raportoidaan sekä suullisesti että kirjallisesti ja tilintarkastuksen lopputuloksena annetaan tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuskertomus on tilinpäätöksen lukijoille ja sidosryhmille merkki siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnasta.

Kokeneet tilintarkastajat johdon tukena

 

Tilintarkastaja voi lakisääteisen velvollisuutensa lisäksi toimia myös yrittäjän tai yhtiön johdon sparraajana ja riippumattomana keskustelukumppanina yhtiön eri elinkaaren vaiheissa. Koko henkilökuntamme koostuu kokeneista tilintarkastusalan ammattilaisista, joiden vahvuusalueina on laaja kokemus eri kokoisten ja eri toimialojen yritysten sekä konsernien kanssa työskentelystä.

Tilintarkastustyömme lähtökohtana on aina asiakkaan liiketoiminnan ja toimintaympäristön ymmärtäminen. Tämän takia tilintarkastus tuo myös mahdollisuuden tunnistaa yhtiön taloushallinnon käytännön toiminnassa tai kontrolliympäristössä sellaisia osa-alueita, joissa tehokkuuden lisääminen voisi olla mahdollista. Voimme tarjota tukea esimerkiksi liiketoiminnan prosessien kartoittamiseen, kontrolliympäristön parantamiseen, kirjanpidon järjestämiseen ja väärinkäytösten ehkäisemiseen liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme myös neuvoja esimerkiksi konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyen.

Arvostamme ajantasaista kommunikaatiota ja pyrimme aidosti tuomaan lisäarvoa keskittymällä tarkastuksessa ja neuvonnassa myös asiakkaan kannalta oleellisiin asioihin. Jatkuva kommunikaatio tilintarkastajan ja asiakkaan välillä lisää luottamusta ja edesauttaa tilintarkastuksen ja tilinpäätösprosessin sujuvaa etenemistä.

Muut tilintarkastajan varmennuspalvelut

 

Varmennuspalveluilla tarkoitetaan tilintarkastajan suorittamia toimeksiantoja, jotka eivät ole osa lakisääteistä tilintarkastusta. Suoritettavat tilintarkastuksen tapaiset toimenpiteet sovitaan erikseen tilintarkastajan, asiakkaan ja mahdollisen kolmannen osapuolen kanssa. Toimenpiteet voivat olla myös viranomaisen tai toimialan edustajan määrittelemiä.

Tällaisia tilintarkastajan tekemiä muita varmennuspalveluita on esimerkiksi erilaisten hankkeiden ja avustusten tarkastukset (mm. Business Finland ja muut julkiset avustukset) ja niihin liittyvien lausuntojen antaminen.

Laadimme myös muita tilintarkastajan lausuntoja ja todistuksia, kuten apporttilausuntoja ja todistuksia osakkeiden maksusta.

Erityinen tarkastus

 

Erityisestä tarkastuksesta säädetään osakeyhtiölaissa ja se toimii vähemmistöosakkeenomistajan suojakeinona. Säännöksen mukaan osakkeenomistaja voi hakea yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolta erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta taikka tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. Erityisestä tarkastuksesta säädetään osakeyhtiölain lisäksi myös asunto-osakeyhtiölaissa ja useissa muissa laeissa.

Yhtiöt voivat myös itse pyytää tilintarkastajalta erityistä tarkastusta, jolloin toimeksiannon sisältö ja rajaukset määritellään yhdessä yhtiön edustajien kanssa. Erityisiä tarkastuksia tehdään erityisesti tilanteissa, joissa yhtiön työntekijän tai johtoon kuuluvan henkilön epäillään syyllistyneen väärinkäytökseen ja tapahtumista halutaan saada ulkopuolisen ja riippumattoman tahon havainnot.

Erityisessä tarkastuksessa tarkastetaan yleensä selvästi rajattua asiakokonaisuutta ja tarkastuksessa keskitytään erikseen määriteltyihin yksityiskohtiin. Erityisen tarkastuksen lopputuotteena laaditaan selkokielinen raportti, joka sisältää tilintarkastajan johtopäätöksen.

Asiantuntijamme ovat olleet mukana useissa erityisissä tarkastuksissa ja suoritamme tarkastukset mahdollisimman kustannustehokkaasti ja asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Haluatko tietää lisää tilintarkastuspalveluistamme?

 

Tilintarkastukseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Päivi Rönkköön, Managing Partner, KHT tai Vuokko Sivulaan, Audit Manager, HT. Päiviltä saat lisätietoja myös erityiseen tarkastukseen liittyen.

 

Varmennuspalveluistamme lisätietoja antaa Fredrik Bäck, Partner, KHT. Autamme mielellämme kaikissa palveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme:
paivi_ronkko.jpg
Hill Audit / Helsinki
Päivi Rönkkö
• Tilintarkastuspalvelut

+358 40 772 3738

paivi.ronkko@hillaudit.fi

Hill Audit / Tampere
Vuokko.jpg
Vuokko Sivula
• Tilintarkastuspalvelut
• Erityinen tarkastus

+358 40 047 6096 

vuokko.sivula@hillaudit.fi

fredrik_back.jpg
Hill Audit / Helsinki
Fredrik Bäck
• Muut varmennuspalvelut

+358 50 525 5078

fredrik.back@hillaudit.fi

Palvelumme