top of page

HILL AUDITS TJÄNSTER

Utbildning och rådgivning

Vi erbjuder utbildning inom olika delar av ekonomiförvaltning

Vi arrangerar skräddarsydda utbildningar inom önskade områden och i den utsträckning som överenskommits, t.ex. om anläggningstillgångar, om specialfrågor i aktiebolagslagen och om koncernredovisning.

 

Förutom kundföretagen utbildar vi också aktivt t.ex. i utbildningstillfällen som ordnas av ST-Akatemia och vid redovisningsbyråer.

 

Exempel på ämnesområden från tidigare utbildningstillfällen:

 

  • Koncernredovisning

  • Grundläggande entreprenadutbildning

  • Aktiebolagslagen

  • Anläggningstillgångar i redovisning och beskattning

  • Koncernredovisning

  • Körkort i koncernredovisning

  • Särskilda frågor i koncernredovisningen

  • Upprättande av koncernredovisning

  • Grundläggande bokslut

 

IFRS-rådgivningstjänster

Bokslutet för alla börsnoterade aktiebolag måste upprättas i enlighet med IFRS-standarder. Andra företag kan följa IFRS standarden på frivillig basis.

 

Implementeringen av IFRS-standarderna är utmanande och kräver att företagen tillägnar sig principerna för redovisning och värdering i enlighet med standarderna samt förstår kraven för bokslutets noter. För företag som planerar att införa IFRS-rapportering kan vi erbjuda vår expertis inom t.ex. planering av IFRS konversion och kartläggning av rapporteringsprocesser och system. Vi hjälper också till vid upprättande av IFRS-bokslut. 

 

Nya IFRS-standarder publiceras regelbundet och standarderna förändras kontinuerligt. Vi kan antingen hjälpa företag att bedöma effekterna av kommande standardförändringar på företagets rapporterings-metoder eller skräddarsy utbildningar om IFRS-standarder.

 

Vid en eventuell börsnotering är vi en aktiv rådgivare i frågor som gäller lag- och börsregler. Med hjälp av vårt nätverk kan vi stöda dig att genomföra börsnoteringen från början till slut.

 

Vill du veta mer om utbildnings- och rådgivningstjänster?

Om du har frågor angående utbildning eller rådgivning kan du kontakta
Lauri Mäki, Styrelseordförande, CGR. Vi berättar gärna mer om det!

bottom of page