top of page

HILL AUDITIN PALVELUT

Verokonsultointi

Verosuunnittelun hyödyt

 

Verosäännökset muuttuvat jatkuvasti ja muutosten vaikutusten ymmärtäminen vaatii yrityksiltä aikaa ja resursseja. Jos veroasiat askarruttavat, asiantuntijamme voivat auttaa yritystänne löytämään optimaalisimman veroratkaisun erilaisiin päivittäisiin ja yritysten muutostilanteisiin liittyviin verokysymyksiin. Huolellisen ja ennakoivan verosuunnittelun avulla asiakkaiden on mahdollista välttää ja ennaltaehkäistä erilaisia veroriskejä, kuten veronkorotuksia tai muita viivästysseuraamuksia.

Avustamme asiakkaitamme verosuunnittelussa ja yrityksen ja omistajien verotuksen yhteensovittamisessa. Voit esimerkiksi varmistaa tiettyihin toimenpiteisiin liittyvät veroseuraamukset etukäteen ennen päätösten tekemistä.

 

Arvonlisäverolain tulkintatukea

Arvonlisäverolain pykälien tulkinta ja arvonlisäveron käsittely kirjanpidossa voivat aiheuttaa hämmennystä. Avustamme asiakkaitamme arvonlisäveroihin liittyvien tulkintaongelmien ratkaisussa ja neuvomme arvonlisäverojen oikean kirjaustavan määrittelyssä. Arvonlisäverokysymysten pohtiminen on tarpeellista erityisesti tietyillä toimialoilla, kuten ravintola- ja rakennusalalla, sekä kansainvälisessä tavara- ja palvelukaupassa.

Tukea tuloveroilmoittamiseen

Oikein ja ajallaan täytetty yhtiön tuloveroilmoitus vaikuttaa yhtiön maksamiin veroihin ja nettovarallisuuden kautta myös osakkaille maksettujen osinkojen verotukseen. Vaikka yhtiön tuloveroilmoituksen tarkastaminen ei kuulu tilintarkastajan lakisääteisiin velvollisuuksiin, voimme avustaa tuloveroilmoituksen laatimisessa tai varmistaa ilmoituksen oikeellisuuden ennen sen lähettämistä. Näin toimimalla asiakas voi välttyä mahdollisilta veroilmoituksen täydennys- tai korjauskehotuksilta tai yllättäviltä lisäveroseuraamuksilta.

 

Sukupolvenvaihdokset sekä hakemukset ja vaatimukset

 

Omistajan- ja sukupolvenvaihdosten yhteydessä on huomioitava paitsi kohdeyrityksen, myös luovuttajan ja luovutuksensaajan verokysymykset. Asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat sukupolvenvaihdokset ja muut henkilöverotukseen liittyvät tapaukset tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lue lisää sukupolvenvaihdoksesta osakeyhtiössä.

Myös erilaisten oikaisuvaatimusten sekä ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemusten laatiminen tai verotarkastustilanteissa vastineiden laatiminen viranomaisille kuuluvat palveluihimme. Mitä ennakkoratkaisuhakemukselta edellytetään? Lue blogistamme!

Voimmeko olla avuksi veroasioissa?

Veroasioissa voit olla yhteydessä Antti Tuomolaan, Partner, KHT. 

Tutustu blogiteksteihimme verotuksesta
bottom of page