top of page
  • Writer's pictureHill Audit

Asiakaskyselyn tulokset - Näin meistä ajatellaan


Lähetimme elokuussa 2019 asiakkaille ja sidosryhmille palautekyselyn. Kysely lähetettiin yhteensä 435 vastaanottajalle, joista kyselyyn vastasi 106 henkilöä (24,4 %). Tässä kohtaa haluammekin kiittää kaikkia vastaajia. Vastauksenne ovat meille arvokasta informaatiota matkalla kohti entistäkin parempaa palvelua.


Asiakastyytyväisyyskyselyssä käytimme Net Promoter Score -mittausta (NPS). Kysely piti sisällään avoimia kysymyksiä sekä pisteillä mitattavan NPS-kysymyksen: “Miten todennäköisesti suosittelisit organisaatiotamme ystävälle tai kollegalle asteikolla 0-10?”. Tämän perusteella asiakkaat luokiteltiin yhteen kolmesta seuraavasta luokasta: arvostelijat (0-6), passiiviset (7-8) ja suosittelijat (9-10). Kaikista vastaajista 80 % olivat suosittelijoita ja 17 % passiivisia. Näiden pohjalta saatiin NPS-luvuksi 77.


Hill Audit lunastaa palvelulupauksensa

Hillin palvelulupaus - osaamisen laatu, hyvä palvelu ja tehokkuus, sai asiakkailtamme kiitosta. Pyysimme teitä kertomaan omin sanoin, mikä on erityisesti jäänyt mieleen yhteistyöstä kanssamme. Kuvailitte Hill Auditia ja kokemuksianne esimerkiksi seuraavin adjektiivein: ammattitaitoinen, nopea, joustava, asiakaslähtöinen, asiantunteva, ystävällinen, luotettava, palveluhenkinen sekä henkilökohtainen.

”Kokemus siitä, että teillä on aito tahto auttaa ja kyky luoda ymmärrystä asioihin, jotka saattavat joskus tuntua monimutkaisilta. Lisäksi ymmärrätte liiketoiminnan haasteet sekä pystytte tuottamaan joustavaa ja henkilökohtaista palvelua.” ”Asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus ihan omaa luokkaansa.”

Henkilöstön viihtyvyys asiakastyytyväisyyden ytimessä

Tutkimusten mukaan työntekijöiden tyytyväisyys vahvistaa myös asiakkaiden tyytyväisyyttä eli työntekijäkokemus ja asiakaskokemus linkittyvät vahvasti toisiinsa. Mekin uskomme, että työntekijöiden tyytyväisyys ja motivaatio välittyvät asiakkaillemme sekä muille sidosryhmille parempana palveluna. Vastauksissanne meitä ilahdutti erityisesti arvojemme ja yrityskulttuurimme välittyminen teille kuten joustavuus, nopeus ja asiakaspalveluhenkisyys. Tavoitteenamme on pitkä ja kehittyvä asiakassuhde, mitä tukee oman henkilöstömme pysyvyys ja sitoutuneisuus. Koemme, että tiimin vaihtuvuuden ollessa vähäinen voimme luoda asiakkaan kanssa pitkäaikaisen mutkattoman yhteistyön.

” Asiantuntevat tekijät ja erinomainen asiakaspalvelu - Hill Audit henkilöstön kanssa on ilo asioida.” ”Hill Audit Oy:tä voi todellakin suositella!He pystyvät antamaan jokaiselle asiakkaalle lisäarvoa tarkastuksellaan.Koskaan ei jää sellaista kuvaa, että jollain pienellä asialla ei olisi merkitystä,vaan aina saa asiantuntevaa palvelua. Asiakaspalvelu on siis timanttiluokkaa.”

Tulemme ehdottomasti jatkamaan palvelujemme laadun kehittämistä. Uskomme, että voimme täyttää toiveenne yhteystyöstä yhtä hyvin ja entistä paremmin myös tulevaisuudessa. Haluamme kiittää vielä vastaajia ja asiakkaitamme tähänastisesta yhteistyöstä! Kaipaatko konsultoivaa tilintarkastuskumppania? Soita, meilaa tai tee tarjouspyyntö!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page