top of page

Hur kan vi stå till tjänst?

timantti_harmaa.png
timantti_vihrea.png
timantti_sininen.png
tausta4.png

Hill Audits tjänster

Gemensamma tjänster
Hill Advisorys tjänster
tilintarkastus_icon.png

Lagstadgad revision, övriga bestyrkandeuppdrag samt särskilda granskningar.

yrityskaupat_blue.png

Omfattande rådgivning i förvärvsituationer.

yritysjarjestelyt2.png

Planering och implementering av omstruktureringar.

muut_icon.png

Insolvensförfaranden, specialrevision och företagssanering.

duediligence_gray.png

Finansiella och skattemässiga analyser vid förvärv och ägarbyten. 

rahoitus_blue.png

Rådgivning avseende finansiella lösningar.

vero_icon.png

Skatteplanering, tolkning av mervärdesskattelagen, inkomstdeklaration och generationsväxlingar.

arvonmaaritys2.png

Värderingar i samband med förvärv och bokslut, samt yttranden om gängse värde.

oikeus2_icon.png

Praktiska frågor relaterade till grundandet av företag samt emissioner och optionsprogram.

koulutus_icon.png

Utbildning inom ekonomi och IFRS-rådgivning.

palkitseminen_blue.png

Utformning av kort- och långsiktiga belöningsprogram.

strategia_blue.png

Rådgivningstjänster inom företags- och ägarstrategi.

muut_blue.png

Styrelsens verksamhet, intern rapportering, riskanalyser och annan rådgivning.

bottom of page