top of page

HILL ADVISORYS TJÄNSTER

Finansieringslösningar

Finansiering som stöd för verksamheten

Företagens situation och finansieringsbehov är varierande och kan ibland förändras snabbt. Finansieringslösningar kan väsentligt påverka förutsättningarna för att genomföra ett företags strategi, oavsett om det är behovet av finansiering av organisk tillväxt eller förvärv, projektfinansiering eller effektiv finansiering av löpande verksamhet.

 

Vid valet och implementering av finansieringslösning är det viktigt att säkerställa flexibilitet med tanke på oväntade situationer, även då allt inte går enligt plan.

 

Rådgivningstjänster för finansiella lösningar

Vi hjälper våra kunder att hitta lämpliga finansieringslösningar och att genomföra dem, vare sig det är frågan om särskilda tillfällen som kräver finansiering eller återfinansiering. Vid behov kan vi också agera som stöd till exempel vid förhandlingar om finansiering eller hjälpa till att utarbeta verksamhetsplaner.

 

Kontakta oss, vi berättar gärna mera!

bottom of page