top of page

GEMENSAMMA TJÄNSTER

Omstruktureringar

Våra experter ger stöd vid omstruktureringar   

En omstrukturering är ofta en komplex process där man kan minska riskerna och påskynda processen genom att vända sig till experter. Oberoende ni planerar en omstrukturering av företagets finansiering, ägarförhållanden eller affärsverksamhet, kan vi erbjuda vår starka finans- och skatteexpertis flexibelt och kostnadseffektivt.

 

Anpassade omstruktureringstjänster   

Våra omstrukturerings-tjänster är alltid skräddarsydda efter kundens önskemål. Våra tjänster täcker till exempel rådgivning angående kartläggning, strategisk planering och genomförande av en omstrukturering. Vi kan även ta hand om hela omstruktureringen. Vår styrka är flexibilitet och snabb reaktionsförmåga - vi är lätt anträffbara.

 

I vissa situationer kräver samfundslagstiftningen att företagets lagstadgade revisor eller en särskilt utsedd revisor utför uppdraget. Vi förser våra kunder med uttalanden i enlighet med rådande lagstiftning.

 

Kontakta oss, så berättar vi gärna mera!

bottom of page