top of page

GEMENSAMMA TJÄNSTER

Värdering

Situationsanpassade värderingar

Värderingar av ett företag, affärsverksamheter eller tillgångar behövs i olika situationer. Vi utför situations-anpassade värderingar för våra kunder, baserade dels på vår gedigna erfarenhet och kunskap, dels på att vi är insatta i värderingsmetoderna och teorierna bakom dem.

 

 

Värderingar i samband med företagsförvärv 

En klar uppfattning om ett företags värde eller företagens relativa värde, utgör en väsentlig faktor i förvärvs-processen och en djupgående värdering är ett viktigt stöd för beslutsfattande. Vi utför värderingar enligt behov till företagsledningen, ägarna eller styrelsen, antingen som en del av ett större förvärvsprojekt eller som ett separat uppdrag.

 

Bokslut och värderingar

Det kan också finnas ett behov av värderingar i boksluten, till exempel för att förstå nedskrivningsbehov eller för att definiera balansvärden. Vi hjälper våra kunder att utföra dessa värderingsberäkningar.

 

Utlåtanden om gängse värde      

Vi tillhandahåller också opartiska utlåtanden om gängse värde, till exempel vid inlösen av aktier eller vid krav från myndigheter.

 

Kontakta oss, så berättar vi gärna mera!

bottom of page