top of page

HILL ADVISORYS TJÄNSTER

Företagsförvärv

Omfattande rådgivning i förvärvssituationer

Ett företagsförvärv är alltid ett viktigt beslut för företaget och dess ägare. Vi hjälper våra kunder att genomföra förvärv på ett välplanerat och effektivt sätt. Vi beaktar behoven och kraven i fortsatt verksamhet. Varje förvärvssituation är unik och vi skräddarsyr alltid våra tjänster efter kundens behov och önskemål, oavsett om det handlar om förvärv av hela företaget, en del av det eller av verksamheten.

 

Projektledning i huvudrollen

Företagsförvärv är ofta en mångfacetterad process där planering, projektledning och samordning är avgörande för bästa möjliga resultat. Med vår gedigna erfarenhet kan vi på förhand identifiera de största riskerna och problemen i processen och säkerställa att allt fortskrider smidigt. Utgångspunkten för vår tjänst är att ta det övergripande ansvaret för projektledningen och att samordna andra potentiella experters arbete, så att kunden kan fokusera på beslutsfattandet och den normala verksamhetens krav.  

 

Tjänster enligt kundens behov

Beroende på kundens behov kan vi i samband med förvärvet hjälpa till med, till exempel förhandling av avtalsvillkor, finansieringslösningar, verksamhetsplaner och planering av integrationen efter förvärvet. Tillsammans med Hill Audit kan vi också genomföra finansiella och skattemässiga analyser i samband med förvärv.

 

Kontakta oss, vi berättar gärna mera!

bottom of page