top of page
  • Writer's pictureHill Audit

Tuoreimmat Hilliläiset - Onko siitä vasta alle vuosi?


Aloittaessamme tammikuussa 2018 Hillillä asiantuntijoina emme osanneet kuvitella, mihin kaikkeen pääsisimme mukaan näin lyhyessä ajassa. Aika on vierähtänyt silmän räpäyksessä ja olemme päässeet tekemään monenlaisia mielenkiintoisia asiakasprojekteja. Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle on saanut aivan uuden merkityksen ja ymmärryksemme yrittäjyydestä on lisääntynyt asiakkaiden kertomien henkilökohtaisten tarinoiden myötä. On ollut motivoivaa olla yrittäjien tukena kaikissa yrityksen elämänkaaren vaiheissa.


”Olen päässyt Hillillä tekemään itseäni kiinnostavia työtehtäviä ja oli mahtavaa nähdä heti ensimmäisinä työpäivinä, että toiveitani tietyn tyyppisistä tehtävistä kuunneltiin. Pääsinkin heti alkumetreillä mukaan mielenkiintoiseen ja haastavaan projektiin, josta olin maininnut kiinnostuneeni.” – Anna-Kreetta

Jokaisena työpäivänä on ihana tulla töihin riippumatta siitä, kuuluuko päivän työtehtäviin tilintarkastusta asiakkaan tiloissa, sisäisiä palavereita toimistollamme vai yhtiöoikeudellisten kysymysten selvittelyä oman koneen ääressä. Positiiviseen fiilikseen vaikuttaa myös tieto siitä, että saa tehdä töitä nauravaisen ja motivoituneen porukan kanssa. Yksi ehdottomasti parhaista jutuista Hillillä onkin juuri tiimimme! Super hyvä ryhmädynamiikka, avoimuus ja yhteen hiileen puhaltaminen tekevät työpäivistä ainutlaatuisia. Myös yhteiset tapahtumat, kuten tällä viikolla järjestettävä harrastepäivä, ja työpäivien kahvi- ja kuulumistenvaihtohetket vahvistavat tiimihenkeämme entisestään.


Uutta työtehtävää aloittaessa voi olla varma, että mahdollisten eteen tulevien ongelmien kanssa ei jää yksin. Epäselvistä asioista keskustellaan tiimiläisten kanssa, jotta päästään yhdessä parhaaseen lopputulokseen. Yhteiset sparraustuokiot ja asioiden pohtiminen eri näkökulmista ovatkin olleet paras tapa oppia uutta. Tämä on ehdottomasti johtanut oppimiskäyrän sinkoamiseen kohti kattoa!

”Yhtenä oppimisen kannalta keskeisenä seikkana on ollut se, että esimerkiksi erilaisissa yritysjärjestelytoimeksiannoissa käymme aluksi koko tiimin kesken vaihtoehtoja läpi lakien ja verotuksen näkökulmasta löytääksemme optimaalisimman vaihtoehdon asiakkaalle. Kaikilla toimeksiannoilla on omat erityispiirteensä, joten yhtä ainutta liukuhihnalta tulevaa ratkaisua ei ole, jolloin oma ongelmanratkaisukyky on avainasemassa. Lisäksi meillä on mahdollisuus osallistua vapaasti itseä kiinnostaviin ja erilaisia projekteja tukeviin koulutuksiin.” - Lotta

Hill Audit on kasvanut vuosi vuodelta niin henkilöstömäärän kuin taloudellistenkin lukujen valossa ja matka jatkukoon. On mahtavaa olla mukana kehittämässä ja kasvattamassa yhtiötä eteenpäin, oli kyse sitten yrityksen tulevaisuuden suunnan pohtimisesta tai toimiston kahvin paahtoasteen päättämisestä.


”Järjestämme kuukausittain palaverin, jossa jokaisella on mahdollisuus kertoa omista kuulumisistaan, onnistumisistaan ja kehitysehdotuksistaan. On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka omat ehdotukset ovat muuttuneet konkreettisiksi muutoksiksi. Esimerkiksi taukoliikuntaan tuli uutta puhtia, kun toimiston seinälle ilmestyi toiveestani puolapuut. Kuukausipalavereissa käydään myös läpi yhtiön taloudellisia lukuja, eli kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus reaaliaikaisesti seurata, mikä merkitys omalla työllä on.” – Hanna

Meininki Hillillä on positiivista ja motivoitunutta ja toivomme, että se näkyy myös ulospäin. Meidän syksymme jatkuu samalla iloisella fiiliksellä, joka syntyi jo ensimmäisinä viikkoina Hillillä. Tervetuloa ruska ja uudet haasteet!


Teksti: Hanna Manelius, Lotta Nukari, Anna-Kreetta Pentti

Comments


bottom of page